Co zawiera projekt domu?

Każdy projekt zawiera 4 kopie dokumentacji w skład której wchodzą:

 

Projekt architektoniczny

 

OPIS TECHNICZNY - warunki lokalizacji budynku, opis funkcji, zestawienie powierzchni, opis przyjętych technologii i materiałów dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące wykończenia budynku.

RZUT FUNDAMENTÓW - ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku.

RZUTY KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH - (rzuty piwnic, parteru, piętra, poddasza) wymiary poziome budynku, wszystkich pomieszczeń i przegród, rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie kominów, przykładowa aranżacja wnętrz, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych.

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu.

RZUT DACHU - wypośredniczenie i wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych i kominów.

PRZEKROJE - rysunki budynków po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach - pokazują wszystkie wymiary pionowe budynku, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku.

ELEWACJE - widok fasad- zewnętrznych ścian budynku.

Dodatkowo:  zestawienie stolarki, zestawienie więźby dachowej, zestawienie materiałów budowlanych, obrys domu w skali 1: 500 do wklejenia na mapkę sytuacyjno–wysokościową, informacja BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w czasie budowy domu).

 

Projekt konstrukcyjny

 

OPIS TECHNICZNY - do projektu konstrukcyjnego

BLICZENIA STATYCZNE - elementów konstrukcyjnych

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE - w skali 1:100

Dodatkowo: zestawienie stali, rysunki wykonawcze elementów i detali konstrukcji w skali 1:20 lub 1:25

 

Projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, C.O. i gazowej

 

OPIS TECHNICZNY - instalacji wodno-kanalizacyjnej, cetralnego ogrzewania, instalacji gazowej.

RYSUNKI TECHNICZNE - rysunki wszystkich elementów instalacji, ich rozmieszczenie w budynku, rzuty i rozwinięcia (dla każdej instalacji odrębne) w skali 1:100

SCHEMATY POŁĄCZEŃ WODOMIERZA I GAZOMIERZA

* Jeżeli w projekcie zastosowano inne instalacje niż te wskazane powyżej - stosowną adnotację znajdą Państwo w opisie konkretnego projektu.

 

Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej

 

OPIS TECHNICZNY - instalacji elektrycznej i odgromowej

SCHEMAT IDEOWY - instalacji elektrycznej

RYSUNKI ELEMENTÓW - instalacji elektrycznej na rzutach w skali 1:100

Dodatkowo: rysunki elementów instalacji odgromowej