Zmiany w projekcie

Zmiany w typowym projekcie domu są istotną częścią procesu dostosywania go do indywidualnych potrzeb inwestora oraz do lokalnych warunków działki na której stanąć ma dom.

Czy w naszych projektach domów można wprowadzać zmiany?

Tak, w projektach domów nowoczesnych dostępnych na tej stronie można wprowadzać zmiany. Chęć wprowadzenia zmian należy jednak zgłosić przy, lub po zakupie po to, byśmy mogli wydać konieczny do oryginalnego projektu dokument zgody autora projektu na wprowadzenie określonych zmian. Dokument zgody na wprowadzenie zmian w projekcie wystawiamy BEZPŁATNIE.

Każdemu klientowi przy zakupie projektu do dokumentacji projektowej dołączamy bezpłatnie standardową zgodę, która dopuszcza wykonanie zmian w zakresie:

W przypadku gdy zmiany wprowadzane w projekcie mają szerszy zasięg, lub wykraczają poza zmiany wymienione w 'standardowej' zgodzie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy- na niestandardowe zmiany w projekcie domu wyrażamy zgodę po wstępnej konsultacji z Klientem.